logo
estudidif
    Notícies rellevants d'Arts i Lletres
Per al present any 2012, l'activitat d'Arts i Lletres es limita provisionalment a la col·laboració mensual a la revista 3Viles
» Articles i llibres
Manuel Llanas i Pont elegit nou president d'Arts i Lletres en l'assemblea general de l'associació (gener de 2008)
•  Mor el primer president d'Arts i Lletres, Bartomeu Roig i Badia (novembre 2007)
  La col·lecció Caldae Aquae.


Documents i materials històrics sobre Caldes

Qui som Activitats Articles i llibres
Webs interessants

Última actualització
18 de abril de 2013, 19:59 h

Vols afegir un web?a artsilletres.org
a internet

Direcció:
Manuel Llanas & Maria Victòria Humet

Amb la col·laboració de
Rafel Muñoz López & Ana Maria Comas

Disseny, maquetació i manteniment:
Jordi

Arts i Lletres

Caldes d'Estrac

info@artsilletres.org